ТЕЛЕСКОПИЧНИ ХИДРАВЛИЧНИ ЦИЛИНДРИ

Работно налягане : 160 Bar
Максимално работно налягане : 200 Bar
Максимална скорост на повдигане : 0,2 м/сек.
Температурен диапазон : -30 оС до + 90 оС.
Среда : минерално хидравлично масло
• Уплътнителна система :
Всички елементи с уплътнители и чистачи от полиуретан.
• Конструктивно изпълнение :
Всички елементи са от безшевни стоманени тръби от качеството на St 52.3 или равностойни. Елементите се подлагат на повърхностна обработка /нитриране/ , а степените и на  полиране Ra 0.2.
• Препоръки :
1. Захранването с масло е достатъчно дълбоко за закрепването на авариен предпазител. Това не важи за типове 231 и 233.
2. Защитата на хидравличната система става чрез предпазен клапан, авариен предпазител на тръбата и филтър.
3. Товарната платформа при движение не трябва да притиска цилиндрите. Вътрешните ограничители в никакъв случай не трябва да служат за ограничители на хода.
4. За по-продължителен престой степените трябва да  се приберат или омаслят.

 

КОД
1
2
3
4
5
ХОД
A
B
B’
C
D
E
E’
F
G
P
P’
231
30
45
 
 
 
700
16.25
150
105
30
35
495
485
85
80
25
20
232
30
45
 
 
 
600
16.25
150
105
30
35
445
435
85
80
25
20
233
30
45
 
 
 
500
16.25
150
105
30
35
395
385
85
80
25
20
241
45
61
 
 
 
700
25.25
150
105
35
40
495
495
100
95
30
25
242
45
61
 
 
 
600
25.25
150
105
35
40
445
445
100
95
30
25
243
45
61
 
 
 
500
25.25
150
105
35
40
395
395
100
95
30
25
261
61
76
 
 
 
700
30.25
150
105
35
40
495
505
115
108
35
30
262
61
76
 
 
 
600
30.25
150
105
35
40
445
455
115
108
35
30
263
61
76
 
 
 
500
30.25
150
105
35
40
395
405
115
108
35
30
271
76
91
 
 
 
700
35.25
150
105
35
40
495
510
135
128
40
30
272
76
91
 
 
 
600
35.25
150
105
35
40
445
460
135
128
40
30
273
76
91
 
 
 
500
35.25
150
105
35
40
395
410
135
128
40
30
331
30
45
61
 
 
1050
 
147
 
35
40
495
 
100
95
 
 
332
30
45
61
 
 
900
 
147
 
35
40
495
 
100
95
 
 
333
30
45
61
 
 
750
 
147
 
35
40
495
 
100
95
 
 
341
45
61
76
 
 
1050
25.25
147
102
35
40
495
495
115
108
30
25
342
45
61
76
 
 
900
25.25
147
102
35
40
445
445
115
108
30
25
343
45
61
76
 
 
750
25.25
147
102
35
40
395
395
115
108
30
25
361
61
76
91
 
 
1050
30.25
147
102
35
40
495
505
135
128
35
30
362
61
76
91
 
 
900
30.25
147
102
35
40
445
455
135
128
35
30
363
61
76
91
 
 
750
30.25
147
102
35
40
395
405
135
128
35
30
431
30
45
61
76
 
1400
 
150
 
35
40
495
 
115
108
 
 
432
30
45
61
76
 
1200
 
150
 
35
40
445
 
115
108
 
 
433
30
45
61
76
 
1000
 
150
 
35
40
395
 
115
108
 
 
434
30
45
61
76
 
800
 
150
 
35
40
345
 
115
108
 
 
441
45
61
76
91
 
1400
25.25
150
105
35
40
495
495
135
128
30
25
442
45
61
76
91
 
1200
25.25
150
105
35
40
445
445
135
128
30
25
443
45
61
76
91
 
1000
25.25
150
105
35
40
395
395
135
128
30
25
444
45
61
76
91
 
800
25.25
150
105
35
40
345
345
135
128
30
25
531
30
45
61
76
91
1750
 
150
 
35
40
495
 
135
128
 
 
532
30
45
61
76
91
1500
 
150
 
35
40
445
 
135
128
 
 
533
30
45
61
76
91
1250
 
150
 
35
40
395
 
135
128
 
 
534
30
45
61
76
91
1000
 
150
 
35
40
345
 
135
128
 
 

Хидросистем ЕООД - Производство на хидравлични и пневматични цилиндри и части за тях.

x
To secure your GDPR rights, we ask for your agreement. We will use the data to provide you with a better experience on our sites. We use cookies to offer a full user experience. More info. Accept